Droegen de goden schoenen?

Boek
Terug naar portfolio

In dit boek gaat de schrijver terug naar de oorsprong van de mens, een zoektocht langs diverse vondsten uit de geschiedenis. Ik had de eer voor Leonard Marketing & Communicatie mee te werken aan dit boek, in de vorm van het opmaken van het binnenwerk en het bewerken van beelden. De eerste druk was in 2012.